Thermografisch onderzoek, een slimme bijdrage aan energiebesparing. Plus verhoogde veiligheid van uw woning of bedrijfsgebouw.

Wij hebben energiebesparing hoog in het vaandel staan. Bij de keuze van de apparatuur die we verwerken, bij het maken van installaties, steeds hebben we de combinatie energiebesparing en verhoging van comfort voor ogen.

Maar niet altijd hebt u in uw huis met nieuwe installaties te maken. Ook bij een bestaande installatie en in een bestaand gebouw is vaak veel winst te halen. Daarom hebben we onze dienstverlening uitgebreid met thermografische inspectie.

Hoe werkt een thermografische inspectie?

Thermografisch onderzoek, een slimme bijdrage aan energiebesparing.Bij een thermografische inspectie wordt met een handscanner een warmtebeeld (van een gedeelte) van uw installatie of gebouw gemaakt. Elke installatie en elk gebouw produceert warmte. Soms weinig (uw elektrisch leidingnet), soms meer, zoals uw centrale verwarming. Door middel van thermografie kunnen we de temperaturen en daarmee de temperatuurverschillen heel nauwkeurig vastleggen en in een beeld laten zien. Op die manier is heel precies vast te stellen waar eventuele overbelastingen zitten, waar iets niet goed functioneert of (bij een gebouw) er warmtelekken of koudebruggen zitten.
Na een inspectie ontvangt u van ons een gedetailleerd rapport met de bevindingen en de eventueel te nemen maatregelen. Plus een overzicht van de daarbij horende investeringen en besparingen.

Waar kunt u thermografie voor gebruiken?

Thermografische inspectie kunt u voor tal van zaken laten uitvoeren:

  • Bij problemen met uw cv of vloerverwarming kunnen we de warmtestromen heel gedetailleerd in beeld brengen, op die manier kunnen we gericht actie ondernemen.
  • Bij een vermoeden van warmteverlies van uw woning (door ontoereikende isolatie, koudebruggen of slechte aansluiting van kozijnen) kunnen we in een grafisch beeld heel precies laten zien waar de problemen zich voordoen en u voorrekenen welke bouwkundige ingreep het meeste effect heeft;
  • Bij een slecht functionerende radiator is de temperatuur van elke plek in de radiator heel nauwkeurig te bepalen, waardoor verstoppingen of afzettingen traceerbaar worden. Reparatie kan dan doelgericht gebeuren;
  • Bij problemen met de afvoer kunnen we met thermografie een verstopping nauwkeurig in kaart brengen, zodat hak- en breekwerk heel gericht plaats kan vinden;
  • Bij een onverklaarbaar hoog elektriciteitsverbruik kunnen we nauwkeurig nagaan welke groep of welke aansluiting te veel gebruikt en daarmee bijvoorbeeld lekstromen opsporen.

Kortom, thermografische inspectie is een krachtig en veelzijdig hulpmiddel bij analyse van een probleem en maakt heel gerichte (en daardoor kosteneffectieve) actie mogelijk.

Vraag offerte aan.

De kosten van een thermografisch onderzoek zijn uiteraard afhankelijk van de uitgebreidheid van het onderzoek. Als u ons een mailtje stuurt met uw wensen (of even belt naar 0493 341634) kunnen wij een maatwerkofferte voor u maken.