Subsidie voor energiebesparing. Plus verschillende mogelijkheden om extra te lenen.

Er zijn verschillende energiebesparende maatregelen. Daarom worden zowel een investering in een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en de investering van 5 typen isolatiemaatregelen gestimuleerd met een aanzienlijke subsidie.

Verhees en van Dijk, erkend installateur Techniek Nederland en InstallQ voor duurzame energie

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die energiebesparende maatregelen nemen, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Er kan subsidie aangevraagd worden (ISDE) voor de aanschaf van: zonneboilers, warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluiting op het warmtenet. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie.

De subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen zijn vaste bedragen per m2. De precieze bedragen staan op de site van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Vragen over ISDE bel RVO: 088 - 042 47 47 of kijk op de site.

Verschillende mogelijkheden om extra te lenen.

Wie zijn huis wil verduurzamen en hiervoor onvoldoende eigen geld heeft, kan een lening afsluiten. De besparingen die gerealiseerd worden met verduurzamen zijn bijna altijd groter dan de kosten voor het geld lenen. Plus dat door het verduurzamen het comfort toeneemt en je actief meewerkt aan een duurzame wereld.

Geld lenen voor energiebesparende maatregelen kan op de volgende manieren:

 • Hogere hypotheek
 • Duurzaamheidslening
 • Energiebespaarlening
 • Lening van GreenLoans

Energiebesparing via de hypotheek

Diverse hypotheekverstrekkers hebben de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen mee te financieren in de hypotheek.

Vaak kun je de volgende energiebesparende maatregelen meefinancieren in de hypotheek:

 • HR-ketel
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Zonnecellen
 • Spouwmuurisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • HR++ en triple beglazing

Bij het afsluiten van een hypotheek moet je wel goed opletten. Volgens onderzoek van de Vereniging Eigen Huis krijgen woningbezitters bij een kwart van de geldverstrekkers ‘nee’ te horen als ze de wettelijk toegestane 106 % willen lenen om hun nieuwe woning energiezuiniger te maken.

En een kleine 30 % wil hun klanten wel meer lenen voor verduurzaming van hun woning, maar berekenen daarvoor een renteopslag over het hele hypotheekbedrag die kan oplopen tot meer dan een half procent. En dan ben je dus nog duur uit.

Hogere hypotheek

Koop je een huis en wil je investeren in energiebesparende maatregelen of koop je een huis dat al energiezuinig is, dan kun je bij de meeste hypotheekbanken een hogere hypotheek afsluiten. Dit extra bedrag komt dan bovenop de maximale hypotheek die gebaseerd is op je inkomen.

 • Voor investeringen in energiebesparing die nog moeten plaatsvinden, kun je maximaal € 9.000 extra lenen.
 • Voor een woning met minimaal een energielabel A++ of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van maximaal 0,6 kun je maximaal € 9.000 extra lenen.
 • Gaat het om een nul-op-de-meterwoning of een woning met een EPC 0 of lager? En is daarbij een zogeheten energieprestatiegarantie afgegeven voor minimaal tien jaar? Dan kun je € 25.000 extra lenen. Vanaf 1 januari 2019 is de eis van een energieprestatiegarantie voor een woning met EPC 0 of lager vervallen; je kunt dan € 15.000 extra lenen.

Voor al deze mogelijkheden geldt de eis van een minimaal bruto gezinsinkomen van € 33.000. Het extra geleende bedrag wordt buiten de inkomenstoets gehouden.

Energiebespaarbudget

Als je nog niet weet welke energiebesparende maatregelen je wilt nemen, dan kun je ook kiezen voor het Energiebespaarbudget. Dit is alleen mogelijk als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie sluit. Je kunt maximaal 6 % van de marktwaarde meefinancieren voor verduurzaming en later uitzoeken wat de beste maatregelen zijn. Nog niet alle geldverstrekkers bieden deze mogelijkheid. Meer informatie. 

Rentekorting bij duurzaam huis

ABN AMRO, Rabobank, Vista hypotheken, Obvion, Woonnu en Triodos Bank geven een rentekorting als er sprake is van een energiezuinige woning. Ook als het energielabel van je huis omhoog gaat na het nemen van energiebesparende maatregelen, kun je in aanmerking komen voor korting op de rente. Diverse hypotheekverstrekkers bieden duurzame hypotheken aan voor het verduurzamen van de eigen woning. Jouw hypotheekadviseur weet de exacte regelingen van de verschillende banken.

Geld lenen voor energiebesparing.

Duurzaamheidslening bij de gemeente

Met de Duurzaamheidslening kun je bij je gemeente tegen een gunstig tarief geld lenen om jouw woning energiezuinig te maken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van gevel-, dak- of vloerisolatie en HR++ glas. De lening is rentevast en bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000. Bij een looptijd van 10 jaar kun je tot € 7.500 lenen, bij een looptijd van 15 jaar kun je van € 7.500 tot en met € 25.000 lenen.

Elke gemeente kan kiezen of ze een duurzaamheidslening aanbieden en tegen welke voorwaarden zij dit doen. Of een gemeente meedoet en onder welke condities kun je vinden op de website. Door hier je postcode in te vullen weet je meteen of jouw gemeente een duurzaamheidslening kan aanbieden.

Energiebespaarlening

Mocht je gemeente geen duurzaamheidslening aanbieden, dan is er een landelijke regeling om een duurzaamheidsfinanciering aan te vragen. Hier vind je ook terug onder welke voorwaarden en condities deze financiering wordt aangeboden.

De Energiebespaarlening is een lening van het Nationaal Energiebespaarfonds, een fonds dat wordt gevuld door o.a. de Rijksoverheid. De lening is bedoeld voor energiebesparende maatregelen in bestaande woningen, zoals isolatie of de aanschaf van een zuinige hr-ketel.

Het Energiebespaarfonds verstrekt leningen van € 2.500 tot € 25.000, met een looptijd van 7, 10, 15 of 20 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening. Uitzonderingen hierop zijn het 'Zeer energiezuinige pakket' (maximaal € 50.000) en 'Nul op de Meter' (maximaal € 65.000), die een looptijd hebben van 15 of 20 jaar. Het rentepercentage is afhankelijk van de looptijd van de lening. De lening wordt als aflopend krediet gemeld bij BKR.

VvE Energiebespaarlening

De VvE Energiebespaarlening is een regeling, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals warmtepompen, zonneboilers, dak-, vloer- en gevelisolatie, hoogrendementsbeglazing en zonnepanelen. Hier vindt u alle maatregelen die in aanmerking komen voor de lening op.

Duurzame Monumenten Lening (eigenaar-bewoner)

De Duurzame Monumenten Lening is voor rijksmonumentale woningen of appartementen Als u gaat restaureren, dan is dat vaak ook het moment om energiebesparende maatregelen in of aan uw monument toe te passen. Verduurzaming draagt bij aan het behoud van uw monument. Speciaal voor deze werkzaamheden kunt u de Duurzame Monumenten-Lening inzetten. Klik hier voor meer informatie.

Lening van GreenLoans

De lening van GreenLoans is speciaal voor huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen, bijvoorbeeld voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen, spouwmuurisolatie of een warmtepomp. Greenloans is een onderdeel van ALFAM u betaalt de hele looptijd een vaste rente van 3,9%.

Wie deze lening wil afsluiten, moet aan de volgende eisen voldoen:

 • U bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor u de lening aanvraagt.
 • Uw woning staat in Nederland.
 • De looptijd van de lening is minimaal 5 en maximaal 15 jaar.

Op de site van Eigen Huis staat ook een mooi overzicht van alle mogelijkheden om duurzame maatregelen te financieren