Rockwool Rockflow infiltratiesysteem, regenwater opvangen op het eigen perceel. Snelle wateropvang, gedoseerde afgifte

Door het veranderende klimaat komen er meer heftige buien voor waardoor er steeds vaker problemen ontstaan als ineens al het regenwater op het gemeenteriool geloosd wordt. Het is dan ook steeds wenselijker (en in verschillende gemeenten al voorschrift) dat het hemelwater op het eigen terrein opgevangen en geïnfiltreerd wordt.

Er zijn verschillende systemen op de markt zoals bijvoorbeeld grindkoffers en infiltratiekratten, maar naar ons gevoel kon dat beter.

Nu: gemeentelijke subsidie op het afkoppelen van regenwater bij bestaande woningen, zie het nieuwsbericht.

Lapinus Rockflow infiltratiesysteem, snelle wateropvang, gedoseerde afgifte

Rockflow infiltratiesysteem is effectiever

Wij zijn voor onze klanten altijd op zoek naar systemen die nog beter presteren en in dit geval hebben we een nieuw systeem van waterberging en infiltratie geselecteerd, het Rockflow systeem van Rockwool.

Het Rockflow waterbergings- en infiltratiesysteem bestaat uit steenwolelementen met een opnamecapaciteit van 95% die het water opslaan en binnen 24 uur gedoseerd aan de bodem afgeven. Het vrije volume van 95% betekent dat vrijwel het gehele volume van de elementen beschikbaar is voor de snelle opvang van water.

Maatwerk

Slim watermanagement met Rockflow van Rockwool is altijd maatwerk. Op basis van de te verwachtte bergingsbehoefte en de locatie worden de dimensies van het Rockflow systeem bepaald.

Als standaard wordt gewerkt met steenwolplaten van 100 x 120 x 15 cm (andere maten zijn mogelijk) die vast tegen elkaar worden gezet en op vooraf bepaalde plaatsen (aan de onderzijde) voorzien zijn kanalen voor de toevoer van het hemelwater. Nadat de aansluitingen voor de hemelwaterafvoer zijn gemaakt, wordt het geheel afgedekt met een zandpakket van ongeveer 40 cm waarop naar keuze de tuin of eventuele bestrating aangelegd kan worden.

De steenwolelementen zijn eenvoudig en zonder verlies van eigenschappen tijdens en na de installatie aan te passen (zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en prestaties), zodat eventuele leidingen of andere obstakels in de bodem geen beletsel vormen.

Als het regent stroomt het water via de hemelwaterafvoer naar het onderste deel van het steenwolpakket. De holle ruimtes tussen de steenwolvezels worden vervolgens geheel gevuld met water. Terwijl de Rockflow elementen van onderaf gevuld worden met water, wordt de lucht bovenin via het ontluchtingskanaal verdreven. Zo kan de buffer zich altijd snel genoeg vullen.

Lapinus Rockflow infiltratiesysteem, snelle wateropvang, gedoseerde afgifte

Een systeem met veel voordelen

Rockflow is een effectiever waterbuffer- en infiltratiesysteem dan grind- of lavakoffers en krattensystemen. Het innovatieve systeem slaat namelijk twee keer zoveel water op dan lava of grind. De hoge opnamecapaciteit van Rockflow zorgt ervoor dat er minder materiaal nodig is om het geoogde buffervolume te bereiken. Er hoeft dan ook minder dan de helft van de grond uitgegraven te worden. Zeker op plekken met een wat hogere grondwaterstand is dat een extra voordeel.

Een bijkomend pluspunt van het Rockflow systeem is het feit dat steenwol een dermate hoge dichtheid heeft (poriegrootte onder de 40 µm) dat zandkorrels het systeem niet binnen kunnen dringen.

Deze hoge dichtheid zorgt ook voor een grote draagkracht waardoor een dekking van slechts 35 à 40 cm voldoende is.

Lapinus Rockflow infiltratiesysteem, snelle wateropvang, gedoseerde afgifte

Zelffilterend

De structuur van de steenwolelementen filtert eventuele vervuiling uit het instromende water, waardoor het systeem niet verstopt raakt. Het systeem blijft aan de onderzijde infiltreren, zelfs zonder gebruik van geotextiel. Bovendien kunnen steenwolfiltercassettes worden toegepast voor de invoer in het systeem of in filterputten.

Rockflow is een milieuvriendelijk systeem; steenwol is gemaakt van het vulkanisch gesteente basalt en is volledig recyclebaar.

Mail ons als u meer wilt weten over onze mogelijkheden met het Rockflow infiltratiesysteem.