Slimme techniek levert Hermes grote besparing op

Hermes Openbaar Vervoer Eindhoven verzorgt het stads- en streekbusvervoer in het SRE-gebied (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven); met 22 gemeenten rondom Eindhoven een dynamisch gebied. Vanuit het kantoor in Eindhoven wordt het hele vervoer aangestuurd.

Voor de verwarming van het gebouw werd gebruik gemaakt van 2 al wat oudere ketels met samen een vermogen van 450 kW. Omdat deze ketels alleen op vol vermogen konden draaien (dus of voluit branden of helemaal niet) was deze manier van verwarmen uiterst inefficiënt en dus duur.

In nauwe samenwerking met Remeha hebben we een energierapport opgesteld waaruit bleek dat door de toepassing van geavanceerde, slimme technieken grote besparingen gerealiseerd konden worden.

Op basis van dit rapport is gekozen voor een hele nieuwe geoptimaliseerde verwarmingsregeling met een Remeha cascadesysteem van 4 x 115 kW. Het nieuwe systeem kan uiterst gedifferentieerd inspelen op de warmtebehoefte.

Op 3 punten hebben we vergaande verbeteringen aangebracht:

  • Het gebouwbeheerssysteem (op basis van een PLC) maakt dat voor iedere ruimte de optimale temperatuur ingesteld en gerealiseerd kan worden;
  • We hebben verschillende hydraulische aanpassingen doorgevoerd zodat het verwarmingscomfort sterk verbeterd is;
  • En de nieuwe ketels kunnen tot 30% moduleren; samen met het stapsgewijs inschakelen van de ketels (het cascadesysteem) is zo een uiterst flexibel verwarmingssysteem gerealiseerd.

Het nieuwe verwarmingssysteem voor Hermes wat wij, in samenwerking met Remeha, hebben geïnstalleerd, levert Hermes een grote jaarlijkse besparing op de stookkosten op waardoor de investering zich in korte tijd terugverdient. Bijkomend voordeel (maar zeker niet onbelangrijk) is dat het verwarmingscomfort ook belangrijk is toegenomen.