Gemeentelijke subsidie op het afkoppelen van regenwater en op groene daken.

Ons klimaat verandert. Periodes met hoge temperaturen en langdurige droogte worden afgewisseld met extreme buien die overlast en schade veroorzaken. De gemeente Deurne wil zich wapenen tegen deze ontwikkeling en neemt maatregelen om de effecten tegen te gaan.

Daarom geeft de gemeente Deurne op twee maatregel een mooie subsidie.

Gemeentelijke subsidie op het afkoppelen van regenwater Ún op groene daken.

Afkoppelen van het regenwater bij bestaande woningen nu met gemeentelijke subsidie.

Bij veel van de nieuwe projecten waar wij de installaties voor verzorgen, leggen we ook een systeem aan waarbij het hemelwater op het eigen terrein opgevangen, gebufferd en geïnfiltreerd wordt. We gebruiken hiervoor het Rockflow waterbergings- en infiltratiesysteem, een systeem wat zijn kwaliteit in de praktijk al veelvuldig heeft bewezen.

Wat is afkoppelen?

Het regenwater van woningen en bedrijven wordt via de regenpijpen afgevoerd naar de riolering. In veel gevallen komt dit regenwater samen met het afvalwater in één riool bij elkaar en wordt het afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Afkoppelen houdt in dat u het regenwater niet meer afvoert naar het riool, maar dit opvangt op uw eigen perceel, bijvoorbeeld in uw tuin.

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?

Uw pand moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Uw woning of bedrijfspand is vóór 1 juni 2015 gebouwd;

Het regenwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, niet zijnde drukriolering, en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De toe te kennen subsidie voor het afkoppelen van hemelwater bedraagt € 7 per m2 af te koppelen oppervlak met een maximum van € 3.500 per aanvraag.

Bedraagt het subsidiebedrag minder dan € 2.000? Dan keren wij de subsidie zo snel mogelijk uit. U moet de uitgevoerde werkzaamheden achteraf op verzoek van de gemeente kunnen aantonen.

Bedraagt het toegekende subsidiebedrag meer dan € 2.000? Dan vindt uitkering van het subsidiebedrag plaats na afronding van de werkzaamheden. De aanvrager levert hiertoe facturen van gebruikte materialen en een fotoverslag van de werkzaamheden.

Meer info over de gemeentelijke subsidie:

https://www.deurne.nl/subsidieregeling-afkoppelen-hemelwater

Ook gemeentelijke subsidie voor een groen dak.

Gemeentelijke subsidie op het afkoppelen van regenwater Ún op groene daken.

Bij een groen dak wordt het regenwater vastgehouden op het dak. Dit vermindert de druk op de riolering. Een groen dak bestaat uit een begroeiing (meestal met sedum) met daaronder een substraatlaag waarin regenwater wordt vastgehouden. Een groen dak werkt niet alleen bij stevige buiten, het zorgt ook voor verkoeling op hete dagen.

Waar moet u op letten?

Niet elk dak is geschikt voor de aanleg van een groen dak. De bestaande dakconstructie moet in staat zijn om het extra gewicht van een groen dak inclusief de waterberging te dragen. Het is daarom van belang om dit eerst constructief te laten beoordelen.

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?

Uw pand moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

Uw woning of bedrijfspand is vóór 1 juni 2015 gebouwd;

Het regenwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, niet zijnde drukriolering, en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Meer voorwaarden op de site van de gemeente Deurne (zie onderaan).

De toe te kennen subsidie voor de aanleg van een groen dak bedraagt € 25 per m2 dak met een maximum van € 3.500 per aanvraag.

Bedraagt het subsidiebedrag minder dan € 2.000? Dan keren wij de subsidie zo snel mogelijk uit. U moet de uitgevoerde werkzaamheden achteraf op verzoek van de gemeente kunnen aantonen.

Bedraagt het toegekende subsidiebedrag meer dan € 2.000? Dan vindt uitkering van het subsidiebedrag plaats na afronding van de werkzaamheden. De aanvrager levert hiertoe facturen van gebruikte materialen en een fotoverslag van de werkzaamheden.

U kunt de subsidie voor de aanleg van groene daken aanvullen met een bijdrage van waterschap Aa en Maas. Het waterschap vergoedt maximaal 30% van de kosten tot een maximum van € 5.000.

Voorwaarde is dat anderen ook profijt van de te nemen maatregelen moeten hebben.

Meer informatie over deze gemeentelijke subsidie:

https://www.deurne.nl/subsidieregeling-aanleg-groene-daken