Energiesubsidies zijn per 1 januari 2021 gewijzigd

Per 1 januari 2021 zijn de subsidies voor isolatie en warmtepompen samengevoegd: er is nu nog maar één subsidieregeling (ISDE) en het totale budget is lager.

Energiesubsidies zijn per 1 januari 2021 gewijzigd

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die energiebesparende maatregelen nemen, kunnen hiervoor subsidie krijgen.

Er kan subsidie aangevraagd worden (ISDE) voor de aanschaf van: zonneboilers, warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluiting warmtenet. Per 1 januari 2021 is er in totaal € 124 miljoen beschikbaar voor zowel particuliere gebruikers als VvE’s. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en van de energieprestatie.

De subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen zijn vaste bedragen per m2. De precieze bedragen staan op de site van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Vanaf 4 januari 2021 kan de ISDE aangevraagd worden na de installatie, het aanbrengen of aansluiten van de maatregel. Je moet echter wel minimaal twee isolatiemaatregelen uitvoeren of één isolatiemaatregel én de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler.

Vragen over ISDE 2021 voor woningeigenaren, bel RVO: 088 - 042 47 47 of kijk op de site: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/woningeigenaren

 

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE's

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is vanaf 1 januari 2021 alleen nog bestemd voor Verenigingen van Eigenaren. VvE’s kunnen nog gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022. De subsidie bedraagt een vast bedrag per m2.

De subsidie geldt voor isolatiemaatregelen, zoals spouwmuur-, dak- en vloerisolatie en hr+--glas, maar ook voor procesbegeleiding of het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. VvE’s kunnen een aanvraag indienen op mijnrvo.nl. Binnen 12 maanden na de beschikking moet de VvE de maatregelen (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.